Jdi na obsah Jdi na menu
 


První začátky

Prvním sokolským cvičencem ve Vesci byl František Votrubec z Vesce čp. 42, kovářský pomocník v kovárně svého otce. Již v roce 1905 byl členem Tělocvičné jednoty Sokol v Loučkách. Příští rok se k němu připojili další dva: Čeněk Votrubec z Vesce čp. 9 a Václav Staněk z Vesce čp. 31. Dvakrát týdně chodívali do cvičení do Louček.

Na návrh Čeňka Votrubce byla v roce 1906 uspořádána ve Vesci schůze, na které byl ustaven odbor loučecké jednoty. Ta zakoupila pro vesecké cvičence novou hrazdu, zapůjčila starší bradla, dřevěný odrazový můstek a žíněnku. Začalo se cvičit i ve Vesci, avšak někteří občané v té době neměli mnoho pochopení pro sokolskou myšlenku. Během první světové války činnost Sokola téměř ustala.

Až teprve po skončení války, v roce 1919, se našli další obětaví občané - učitelé František Seidl, František Hořák, Jan Finke a jeho dva synové Bohuslav a Břetislav - a spolu s dalšími založili Tělocvičnou jednotu Sokol ve Vesci.

Ustavující valná schůze se konala v hostinci u Velů dne 25. 3. 1919. Za členy se přihlásilo 92 občanů. Prvním starostou byl zvolen Jan Finke - řídící učitel z Klokočí, místostarostou František Hořák - řídící učitel z Louček (rodák ze Smrčí), náčelníkem František Seidl - řídící učitel z Vesce, náčelnicí Zdeňka Otmarová z Vesce čp. 5 (později Hlubučková v čp. 50), jednatelem Bohuslav Finke z Klokočí a pokladníkem Čeněk Votrubec z Vesce čp. 9.

Člen sokolské jednoty, hostinský Ladislav Vele z Vesce čp. 22, zapůjčil zcela zdarma svůj taneční sál ke cvičení (tam, kde je dnešní prodejna samoobsluhy). Byla sem zakoupena bradla, hrazda, žíněnka a další nářadí.

K podpoře vzdělávací činnosti mezi členy Sokola byla brzy zakoupena knihovna, která měla zpočátku přes 250 svazků a řadu horlivých čtenářů. Ke slovu se přihlásil dramatický odbor, který nacvičil a předvedl celou řadu divadelních her a zábavných večerů. Hned v prvním roce bylo pořádáno veřejné cvičení, kterého se zúčastnilo 67 členů v krojích, 93 cvičících, 125 žen, 64 dorostu a 80 žactva. Župního sletu v Českém Dubu se zúčastnilo 11 cvičenců - mužů a 7 dorostenců, na okrskovém cvičení ve Vrátě pak cvičilo 10 členů.