Jdi na obsah Jdi na menu
 


Další činnost

Rok 1920 byl rokem VII. Všesokolského sletu v Praze, kterého se účastnili také členové vesecké tělocvičné jednoty. Řada cvičenců vystoupila na veřejných cvičeních, mnozí se účastnili jako diváci. Doma byla uspořádána zdařila tělocvičná akademie. Funkci jednatele za Bohuslava Finke, který odešel na jiné působiště, přebral učitel Alois Picek z Klokočí. Roku 1922 odešel z Vesce zakládající člen a starosta František Seidl. Mezi členy Sokola byl oblíben pro svou pokrokovou a nesmlouvavou povahu. Do konce roku pak zastával funkci starosty Ladislav Vele a později učitel Picek z Klokočí.

Kolem roku 1921 měla jednota 67 členů, nejvíce z Vesce a ze Smrčí, ale i z Prackova, 10 členů z Klokočí a několik i ze sousedních Koberov. Počáteční těžkosti byly zcela překonány a Tělocvičná jednota Sokol se tak stala prvořadou složkou v obci. Mnoho členů, mužů i žen, dorostenců i dorostenek, se zúčastnilo župního sletu v Liberci.

V roce 1922 byl pořádán slet Sokolské župy Ještědské v Turnově, kterého se zúčastnilo mnoho členů včetně dorostu a žactva. Kromě veřejných cvičení se konalo každoročně několik zdařilých akcí, např. akademie, přednášky, divadla, besedy. Rok 1924 byl rovněž rokem okrskového cvičení ve Vesci. V tě době se činnost veseckého Sokola velice úspěšně rozvíjela.