Jdi na obsah Jdi na menu
 


Činnost TJ v 70. a 80. letech

            Po několika letech částečné stagnace se časem opět rozvinula práce v celé TJ. Hokejový oddíl hrál v okresním přeboru. Bohužel činnost oddílu ledního hokeje pak začala upadat, což vedlo k jeho rozpadu.
            Na druhou stranu ženy, muži, žáci a žákyně cvičili v ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova). Ženy se pustily do džezgymnastiky a v pozdější době i do aerobiku. Každou zimu se na kluzišti bruslilo, v létě se hrál volejbal a stolní tenis, pro který byly zakoupeny nové hrací stoly. O stolní tenis se tehdy staral František Šírek (Smrčí 54).
            Koncem června 1975 byla v Praze pořádána Československá spartakiáda 1975. Pro diváky z Vesce byly vypraveny do Prahy dva autobusy. Celostátní spartakiádě opět předcházely okrskové spartakiády v Turnově, v Lomnici nad Popelkou a v Jilemnici a okresní spartakiáda v Semilech. Na všech cvičily dorostenky z Vesce.
            V roce 1976 prováděla TJ další úpravy sokolovny. Byla provedena rekonstrukce a zvětšení kotelny, oprava kotle a celého rozvodu ústředního topení. Vedle sokolovny byl vybudován nový velký septik.
            Od roku 1978 se v sokolovně pořádal každoročně velikonoční turnaj ve stolním tenise. Na první ročník se přihlásilo 14 účastníků. Turnaj se konal vždy v Pondělí velikonoční a jeho pořadateli byly TJ Sokol Vesec a Základní organizace Svazarmu Automotoklubu Kozákov.
            8. 4. 1979 vzpomněla TJ Sokol 60 let svého trvání. Oslavy v sokolovně se zúčastnili členové TJ a mnoho dalších občanů z Vesce, ze Smrčí i z Prackova a také ještě i několik zakládajících členů TJ. S historií a činností jednoty seznámil účastníky oslavy František Mlejnek st. a žáci vesecké školy přednesli několik básní. V programu nechyběly ani ukázky džezgymnastiky a vystoupení žáků TJ. Zasloužilým členům TJ byly předány upomínkové předměty a čestná uznání. Velkému zájmu se těšila výstava fotografií, historických plakátů a dalších dokumentů.
Tradicí bylo také pořádání tanečních zábav a plesů. Každým rokem v únoru se konal maškarní karneval, který byl rovněž velmi oblíben a hojně navštěvován. V létě pořádala TJ Sokol obvykle dva letní karnevaly (vždy na sále i na přírodním parketu), určené hlavně mládeži. Oblíbené byly i poutní a posvícenské zábavy.
            V roce 1980 pořádala TJ pro své členky i pro další zájemkyně pravidelné kurzy cvičení, tzv. džezgymnastiky. Účastnilo se jich celkem 37 žen z Vesce a okolí.
            Na výroční schůzi TJ dne 27. 3. 1981 se své funkce ze zdravotních důvodů vzdal předseda Jindřich Maryško (Vesec 49), který stál v čele jednoty téměř 18 let. Na jeho místo byl zvolen Stanislav Otmar (Vesec 60).
            Velikou oblibu si získaly autobusové zájezdy spojené s pěšími výlety pro žáky vesecké školy. Uskutečnilo se také několik výprav do Krkonoš i na jiná místa. Mnoho členů TJ se rovněž účastnilo novoročního výstupu na Kozákov.
            TJ pořádala po několik let většinou čtyřdenní autobusové zájezdy pro členy a jejich rodinné příslušníky. Tak např. zájezd v roce 1977 směřoval do Vysokých Tater, v roce 1978 na Malou Fatru a na Oravu s návštěvou Rájeckých Teplic a Čičman. Rok 1980 zavedl vesecké do Bratislavy a do Budapešti. Při zpáteční cestě nechyběla ani prohlídka lázní Piešťan s koupáním v termálním koupališti. V dalších letech se uskutečnily zájezdy do tehdejší NDR, do jižních Čech, do Slovenského ráje a do Pienin. Ve spolupráci se Svazarmem se každoročně pořádaly lyžařské závody a dětské dny se sportovní tématikou, oblíbené byly i dětské závody na bobech.
            Celostátní spartakiády v Praze v roce 1985 se zúčastnili místní občané nejen jako diváci při společných zájezdech, ale na Strahově vystoupila i kompletní devítka cvičenců- mužů z TJ Sokol Vesec. Již před tím vystupovali na okrskových a okresních spartakiádách (v Turnově a v Jičíně). Na obou vystoupeních se podíleli i žáci, kteří nacvičovali své skladby na základních školách.
            Mezi členy Tělovýchovné jednoty Sokol Vesec, kteří dosáhli výborných výsledků ve sportovních disciplínách, jmenujme za všechny alespoň Jana Votrubce (Vesec 4), který byl krajským přeborníkem někdejšího Libereckého kraje ve sportovní gymnastice. Bylo to už v roce 1954 a ve stejném roce se umístil v celostátním finále v kategorii dorostenců na pěkném čtvrtém místě. Člen TJ Jaroslav Trakal (Vesec 53), se stal již v roce 1952 krajským přeborníkem v běhu na lyžích, Hana Součková byla přebornicí ČSSR v kategorii dorostenek v hodu diskem. Dobrých výsledků v lyžařských běžeckých disciplínách dosáhli také např. František Šírek (Smrčí 54), Vladislav Kněbort (Prackov 19), Luděk Kunc (Vesec 15), Josef Janus (Prackov 2), Oldřich Kocour (Vesec 67), Jiří Vele z Loktuš a rovněž nejstarší z nich Jaroslav Trakal. Většina z nich se účastnila také tradičního běhu na lyžích „Jizerská padesátka“.
 
            V tomto období však opustilo řady členů TJ navždy mnoho významných funkcionářů a členů. Za mnohé jmenujme alespoň ty opravdu nejzasloužilejší:         
2. 4. 1973 zemřel ve věku 73 let dlouholetý kronikář TJ a její první sokolník Josef Hejduk (Vesec 30). Prováděl také vázání knih a časopisů pro knihovnu jednoty. Podílel se rovněž na stavbě sokolovny.
            16. 10. 1974 zemřel František Hlubuček (Vesec 50). Byl dlouholetým funkcionářem jednoty. V dobách, kdy se ve Vesci hrávalo divadlo, působil jako režisér a maskér. I v pozdním věku se účastnil všech brigád.
            16. 2. 1975 zemřel ve věku 93 let Antonín Kopal st. (Smrčí 47), jež byl aktivní až do pozdního věku.
            30. 1. 1977 zemřel ve věku 78 let truhlář Štěpán Hajný (Smrčí 49). Poslední rozloučení se konalo ve vesecké sokolovně. Pro TJ Sokol vykonal velké množství práce (např. zhotovil všechny židle a lavice) a podílel se rovněž na stavbě sokolovny. Spolu s Antonínem Kopalem ml. (Smrčí 47) a Ladislavem Bažantem (Vesec 10) pomáhal při výčepu na tanečních zábavách.
            Mezi dalšími z funkcionářů, kteří opustili řady TJ Sokol navždy, byli Jindřich Maryško st. (Vesec 49) a Josef Bukvic (Smrčí 22). Oba byli čestnými členy výboru a v mladších letech zastávali důležité funkce v jednotě.
            Nečekaně zemřel Antonín Kopal ml., o kterém byla již dříve zmínka. Stejně tak jednotu opustil i Jindřich Cvrček (Smrčí 38) a Karel Kněbort st. (Smrčí 6).
            Zvláště nečekané a náhlé bylo úmrtí Jaroslava Hlubučka st. (Vesec 47) v roce 1982. Byl dlouholetým pokladníkem jednoty. V mladých letech hrával divadlo a pomáhal i při režii a nácviku hudebních vystoupení.
            Dne 23. 3. 1988 zemřel po delší nemoci František Otmar (Vesec 25), čestný člen výboru TJ, který byl v roce 1986 vyznamenán bronzovou medailí Za zásluhy o tělovýchovu. Byl obětavým pracovníkem a často vypomáhal při údržbě sokolovny. Řadu let zastával různé funkce v jednotě, včetně funkce předsedy.
            19. 11. 1991 odešel navždy Oldřich Kněbort st. (Vesec 43). V TJ Sokol zastával funkci správce sokolovny a funkci hospodáře. Při zábavách vypomáhal jako pořadatel.
 
            4. 6. 1988 uspořádala TJ společně se Svazarmem a za patronátu MNV Mírová pod Kozákovem I. ročník přespolního běhu „Podkozákovským krajem“. Týž den odpoledne byl na hřišti u sokolovny uspořádán dětský sportovní den, plný soutěží, závodů a dětských her.