Jdi na obsah Jdi na menu
 


Léta devadesátá – rekonstrukce sokolovny

            Koncem dubna 1989 byla započata rekonstrukce sokolovny. Poslední zábavou před započetím rekonstrukce a přístavby v sokolovně byla taneční zábava mládeže 1. 4. 1989, na které byla veliká účast – přes 300 osob. Po této akci se započalo s bouráním. Došlo ke stržení dosavadní dřevěné pavlače na jižní straně budovy a venkovní stěny za pavlačí podél celého sálu. V květnu se pak začalo s betonováním základů k nové velké přístavbě. Celá akce měla být realizována v rámci tzv. „Akce Z“ (financování ze státních prostředků, provádění prací svépomocí). Podmínkou schválení akce byl závazek členů TJ odpracovat na rekonstrukci sokolovny 8 000 brigádnických hodin. Rozpočet akce byl v roce 1988 stanoven na 750 tis. Kč, po přepočtení v roce 1991 byl navýšen na 1 700 tis. Kč. Po roce 1989 však došlo ke zrušení „Akcí Z“, a tím TJ Sokol přišla o záruku financování této akce. Zpočátku byla akce financována Obecním úřadem v Mírové pod Kozákovem a na přestavbě pracovala pracovní skupina OÚ.
            14. 10. 1989 uspořádal Sokol autobusový zájezd do Prahy, kde bylo dopoledne volno k soukromým prohlídkám hlavního města a k osobním nákupům. Po obědě pak následovala společná jízda Prahou s průvodcem. Večer se účastníci pobavili v klubu Havana v Hloubětíně při výborném kabaretním programu. Po něm se pak konala společná večeře a volná taneční zábava v tomtéž klubu.
            Spartakiáda 1990 v Praze byla zrušena, přestože přípravy již byly v plném proudu. Také v TJ Sokol Vesec nacvičovali muži své vystoupení.
            Sportovní a ostatní činnost TJ Sokol v 90. letech poklesla, všechny síly členů byly zaměřeny na přístavbu sokolovny. Z důvodu rekonstrukce sokolovny nebylo kde cvičit, ani nebylo možné pořádat taneční zábavy, které by byly zdrojem financí. Např. k 1. 1. 1996 byl stav pokladny 2 832 Kč běžného účtu 2 719 Kč.
            Přesto se pravidelně se uskutečňovaly běžecké závody Běh Podkozákovským krajem, a to s hojnou účastí (80 – 90 závodníků), na jejichž organizování se velkou měrou podílel Jaroslav Trakal (Vesec 53). Na hřišti se v zimě bruslilo, pořádaly se závody na bobech.
            V září 1995 bylo požádáno Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy o dotaci na přístavbu sokolovny, kterou se počátkem roku 1996 podařilo získat. V dubnu 1996 byla vyhlášena veřejná soutěž na dodavatele stavebních prací, ve které zvítězila firma STAV – Jiří Nejedlý, Smrčí u Semil. Od července 1996 byla dotace čerpána a vyčerpaná částka činila 1 005 545,70 Kč. K předání dokončené stavby došlo v listopadu 1996. Ve spolupráci s OÚ Mírové byly provedeny dokončovací práce (oprava vinárny, nátěry střechy apod.).
            Na dokončeném malém sále začalo od počátku roku 1997 každé úterý a čtvrtek cvičení žen, bylo zahájeno cvičení dětí. Cvičení žen se těšilo značnému zájmu, účastnily se i ženy z okolních obcí. V sokolovně se pravidelně hrál stolní tenis.
            Díky velkému množství odpracovaných brigádnických hodin v letech 1997 a 1998 při dokončovacích pracích v sokolovně a při úpravách jejího okolí (hřiště) bylo možno dne 10. 1. 1999 slavnostně otevřít zrekonstruovanou sokolovnu s tímto programem:
     1.       Vystoupení trubačů pod vedením p. Viduny
     2.       Zahájení a proslov předsedy st. Otmara
     3.       Vystoupení starosty obce p. Havlíčka
     4.       Vzpomínka z historie Sokola – Fr. Mlejnek st.
     5.       Ukázka cvičení dětí pod vedením Marcely Kuncové
Poté následoval dětský karneval.
            Hned další týden 15. 1. 1999 se konal sokolský ples s hojnou účastí přes 250 lidí. Dne 5. února se pak uskutečnil první maškarní ples v nově otevřené sokolovně. Sokolovna tak začala být opět využívána nejen ke sportovní činnosti (od podzimu 1999 se na sále začal pravidelně hrát volejbal, pokračovalo cvičení dětí, cvičení žen, hrál se stolní tenis), ale i k pořádání diskoték. V letních měsících se konaly diskotéky na hřišti u sokolovny. V červnu se každoročně konal dětský den s různými soutěžemi.
 
V těchto letech navždy opustili řady TJ Sokol:
  •  v roce 1994 Ladislav Bažant (Vesec 10)
  •  v roce 1996 Josef Hlubuček (Vesec 28)
  •  v roce 1998 Miloslav Kněbort (Prackov 19)
  •  v roce 1999 Jindřich Maryško (Vesec 49) – předseda TJ Sokol v letech 1959 – 1960 a 1966 – 1981