Jdi na obsah Jdi na menu
 


Po VIII. sletu

V roce 1926 se uskutečnil v Praze VIII. Všesokolský slet. Cvičenci Tělocvičné jednoty Sokol ve Vesci se účastnili každého sletu, jenž byl pro všechny členy vždy velkým svátkem. Sletům v Praze předcházely župní slety a okrsková cvičení.

V roce 1927 opustil veseckou jednotu učitel Alois Picek z Klokočí, který odešel na jiné působiště. Zastával v tělocvičné jednotě řadu významných funkcí: starosty, jednatele, vzdělavatele, kronikáře. Vedení sokolské kroniky se po učiteli Pickovi ujal obecní kronikář Josef Hejduk z Vesce čp. 30 (z Podháje). Na uvolněné místo starosty byl zvolen místní učitel Stanislav Kašpar.

Roku 1929 se konala oslava desetileté činnosti veseckého Sokola. Ve spolkové místnosti u Velů se sešli ti, kteří před deseti lety stáli u kolébky jednoty, přišlo i mnoho hostů. Slavnostní proslov přednesl starosta Čeněk Votrubec. Oslava byla večer zakončena uvedením divadelní hry J. Kalivody „Poslední polibek“.

V jubilejním roce byly funkce v TJ Sokol obsazeny takto: starosta Čeněk Votrubec z Vesce čp. 9, místostarosta Ladislav Vele z Vesce čp. 22, náčelník Josef Kněbort z Vesce čp. 14, náčelnice Růžena Cvrčková z Vesce čp. 7 (později Votrubcová), jednatel Jindřich Maryško z Vesce čp. 49, vzdělavatel Stanislav Kašpar z Vesce čp. 37, pokladník Bedřich Cvrček z Vesce čp. 7.

Mnoho zásluh na tělovýchovné práci ve Vesci měli místní učitelé i učitelé z okolních vesnic (Hořák, Seidl, Finke, Picek, Kašpar) a později ještě celá řada dalších.