Br. Jan Vlček , vesecký řídící učitel - spoluzakladatel Sokola ve Vesci